top of page
DSC05338.jpg
DSC03640.jpg
DSC03641.jpg

Ridefysioterapi

Har du en af følgende diagnoser så kan du få en henvisning til lægeordineret ridefysioterapi enten med fuld dækning af sygesikringen eller delvis egenbetaling :

FULD DÆKNING af sygesikringen :

Medfødte eller arvelige neurologiske sygdomme

- Spastisk lammelse (CP)

- Rygmarksbrok

- Infantil hydrocephalus

- NF1 Neurofibromatosis Recklinghausen

- Chorea Huntington

- Heriditære Neuropatier

- Muskeldystrofi eller andre arvelige muskelsygdomme

- Primær dystoni

- Andre medfødte eller arvelige sygdomme med funktionsnedsættelse

Knogle- Led og bindevævssygdomme

- Kongenit hofteluksation

- Idiopatisk Skoliose

- AMC - Arthrogryposis Multipleks Conginita

- Arvelige bindevævssygdomme

- Blødersygdomme

- Cystisk firbrose

- Hæmokromatose

- Primært lymfødem

Erhvervede neurologiske sygdomme

Følger efter

- Hjerne og rygmarvs og hjernehindebetændelse

- Poliomyelitis

.- Hjerneblødning ( apopleksia inkl subaraknoidalblødning )

- Kredsløbssygdomme i hjerne og rygmarv

- Iskæmisk eller anoktisk hjerneskade

- Hjerne og rygmarvssulster

- Parkinsons sygdom

- Neurologiske komolikationer til AIDS

- Primære og sekundærs dystonier

- Dissemineret Sklerose

- Demyeliniserende sygdomme

- ALS - Amyotrofisk Lateral Sklerose

- Myastenia gravis

- Mono, polyneuropatier og pleksopatier

- Hemi, tetra og paraplegier

- Hydrochepalus

- Syringomyeli

Fysisk handicap som følge af ulykke

- Hemi, para eller tetraplegier efter læsion af hjerne og rygmarv

- Større amputationer

- Andre varige og omfattende lammelser

Nedsættelse af funktioner som følge af inflammatoriske gigtsygdomme

- Rheumatiod Arthrit - Kronisk Leddegigt

- Psoreasisgigt

- Morbus Bechterew

- Kronisk polyarthritis - LED, Morbud Sjøgren, Morbus Reiter

- Sclerodermi

DELVIS EGENBETALING - 90 kr pr gang

- Blinde/ svagtseende

- Autismespekteret (AS)

- Downs Syndrom

Vi står gerne til rådighed hvis du har spørgsmål - kontakt os på 23115758 eller ridefysiomaribo@gmail.com

I ridefysioterapi indgår heste som behandlingsredskab. Ridefysioterapi er specielt effektivt på nedsat balance, nedsat gangfunktion, koordination, spasticitet, ligevægtsfornemmelse og kropsholdning.

Hvad er ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er en form for fysioterapi, hvor heste indgår som behandlingsredskab.

Ridefysioterapi anvender de tredimensionelle bevægelser fra hesten under skridtgang som det primære element i behandlingen. Ved hjælp af hestens bevægemønstre trænes patientens egne bevægemønstre, posturale kontrol, balance og muskelstyrke.

Ridefysioterapi er en unik træningsform, som ikke kan sammenlignes med nogen anden træning eller fysioterapi. Udover glæden, naturoplevelserne og den øgede selvtillid, har ridningen en effektiv virkning på kroppen.

 

Gennem hestens bevægelser opnås:

 

 • Holdningskorrektion

 • Stabilitetstræning (muskler omkring rygsøjlen)

 • Vægtfordeling og balancetræning

 • Træning af gangfunktion

 • Midtliniefornemmelse og koordinationstræning

 • Tonusregulering (grundspænding i muskulaturen)

 • Afspænding og udspænding

 • Større postural kontrol (hoved- og kropskontrol)

 • Generel styrkelse af kroppens muskler

 • Forbedret sansemotorik

 

Ridefysioterapeuten kan hjælpe rytteren til at sidde så hensigtsmæssigt og korrekt på hesten som muligt

Effekten af ridefysioterapi ses særligt på nedsat balance, nedsat gangfunktion, koordination, spasticitet, ligevægtsfornemmelse og kropsholdning. Ridefysioterapi kan desuden anvendes til sansemotorisk og psykomotorisk træning samt til kontrakturforebyggelse og -behandling.

Ridefysioterapi udføres efter lægehenvisning og foregår som holdtræning på rideskoler og rideklubber, der er godkendte af regionen/kommunerne.

Hvem kan få lægeordineret ridefysioterapi?

Uden egenbetaling:

 • Personer med svært fysisk handicap, der i henhold til overenskomsten er berettiget til vederlagsfri fysioterapi.

Med egenbetaling:

 • Blinde og svagtseende
 • Personer med Downs Syndrom og autisme

 

 • Personer som ikke opfylder alle de kriterier, der er en forudsætning for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi, men som har en af følgende diagnoser, er efter regionens særskilte beslutning berettiget til ridefysioterapi:
   

 • Reumatoid artritis

 • Muskelsvind

 • Cystisk Fibrose

 • Handicap efter polio

 • Amputationer og ulykkestilfælde

 • Fysisk handicap som følge af medfødte eller arvelige sygdomme

Hvad er en ridefysioterapeut

Det kræver videreuddannelse at være ridefysioterapeut

For at kunne blive godkendt til at praktisere ridefysioterapi med tilskud fra sygesikringen, er det et krav, at nye ridefysioterapeuter gennemfører den af Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn godkendte videreuddannelse i ridefysioterapi.  For at blive godkendt som ridefysioterapeut skal fysioterapeuten ligeledes have gennemført ridemærkeprøver/ryttermærker og LB dressurprogram enten før eller efter uddannelsen.

Uddannelsen til ridefysioterapeut veksler mellem teori og praksis og bidrager til at sikre, at ridefysioterapeuterne er godt klædt på med hensyn til at tilbyde den bedste undersøgelse og behandling af børn og voksne, som modtager ridefysioterapi. Uddannelsen bidrager ligeledes til, at ridefysioterapeuterne forholder sig til kliniske retningslinjer, best practice og tilgængelig dokumentation for såvidt angår de patientgrupper, som får tilbud om ridefysioterapi.

Teoretisk bliver der lagt særlig vægt på:

 • Evidens og best practice på udvalgte diagnosegrupper

 • Effektmåling

 • Test og målemetoder til voksne

 • Test og målemetoder til børn

 • ICF som referenceramme

 • Planlægning af behandling

 • Hesten som fysioterapeutisk redskab

 • Pædagogik
   

Praktisk lægges der vægt på:

 • Valg af hest

 • Analyse af hestens bevægelser

 • Centreret ridning

 • Bagrytterfunktion

 • Idéer til behandling

 

I forbindelse med kurset kræves 30 timers praktik hos en ridefysioterapeut, der har mindst 3 års erfaring som ridefysioterapeut, og som arbejder med ridefysioterapi mindst 15 timer om ugen.  Der skal udarbejdes en mindre skriftlig opgave undervejs i uddannelsen samt en afsluttende opgave, som skal udarbejdes efter endt praktik. Ridefysioterapiuddannelsen er vurderet til 7 ECTS point.

 

På Center for Ridefysioterapi afholdes Ridefysioterapi udannelsen i samarbejde med Danske Fysioterapeuter - Se nærmere på Fysio.dk - hvornår næste uddannelse er.

Artikel fra Fysioteraputen - Min arbejdsplads: Ridefysioterapi - 15.05.2013

https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-5-2013/Min-arbejdsplads-Ridefysioterapi


 

bottom of page