MOTORISK TRÆNING

Motorisk usikre børn kan virke kluntede og er ofte usikre, når de møder nye udfordringer. De har ikke udviklet alderssvarende motoriske færdigheder og kan f.eks. ikke cykle, løbe stærkt, være med på legepladsen og i skolegården.

At være motorisk usikker er ikke en diagnose, men et udtryk for en eller oftest flere forskellige vanskeligheder hos barnet.

 • Børn der er motorisk usikre

 • Børn der ikke er motorisk alderssvarende

 • Børn med sen motorisk udvikling, eks for tidligt fødte børn

 • Børn med udfordringer i deres sanseintegration

 • Børn med hypermobilitet – ”bløde led”

 • Børn der er motorisk urolige og/eller hyperaktive

 • Børn der ikke har lyst til at bevæge sig

 

En tidlig indsats i form af vurdering af barnets motorik er vigtig for at kunne iværksætte en målrettet indsats, der kan fremme motoriske usikre børns motorik og aktivitetsniveau.  Vi tilrettelægger en sådan indsats i samarbejde med forældre og barnet.

Vi tilbyder vurdering af dit barns motoriske niveau og bevægemønster samt målrettet træning og hjælp til motoriske færdigheder.

Træning kan foregå enten individuelt eller på små hold. Det er vigtigt at barnet oplever træningen som leg og fysioterapeuten er altid en del af legen.

Den fysioterapeutiske indsats foregår i samråd med hjemmet og andre faggrupper omkring barnet og forventes at have en positiv indvirkning på:

 • Fremme barnets glæde ved bevægelse

 • Udvikle motorikken

 • Barnets mulighed for at blive den bedste udgave af sig selv

 • Koncentration og læring

 • Søvn

 • Overvægt

 • Selvtillid

 • Koncentration og læring

 • Succesoplevelser

På klinikken har vi et velegnet træningsrum til træning af børns motoriske udvikling og til sansemotorisk stimulering. Fysioterapeuten har ekspertisen til at vurdere og foreslå den indsats, der kan styrke dit barns motorik.

15% af en årgang i indskolingen viser tegn på motorisk usikkerhed.Flere studier viser at specifik træning / stimulering hos fysioterapeuter har en god effekt på børnenes motorik, især hvad angår børn med de største motoriske udfordringer.

Børn med en god motorik tidligt i livet er mere fysisk aktive, og fysisk aktivitet spiller en afgørende rolle i forebyggelse af overvægt og livsstilssygdomme.

Et barn der bevæger sig mere, er mere tilbøjelig til at fastholde en fysisk aktiv livsstil også i ungdommen og ind i voksenalderen.

Ved behov for fysioterapeutisk vurdering og indsats kontakt fysioterapeut Kiki Boserup eller Sofie Jeppesen. På tlf 23115758

 • Rødbyvej 6B • 4930 Maribo •

tlf. 23115758 • ridefysiomaribo@gmail.com