top of page
DSC05216.jpg
DSC05238.jpg

Rideterapi

I al undervisning arbejder vi først og fremmest med rytterens forståelse af hestens signaler og adfærd. Rytterens, kropsbevidsthed, balance, opstilling, vejrtrækning og brug af kroppen under ridningen. Vores fokus er på rytteren og på at dygtiggøre rytteren så denne kan hjælpe hesten til at bære sig korrekt i balance.

I undervisningen af børn bruger vi vores pædagogiske baggrund og møder barnet der hvor det er rent udviklingsmæssigt, Lege, balanceøvelser og samvær med hesten er i fokus.

Når vi møder hesten i en harmonisk hesteflok opleves der nærvær og autentiske sunde relationer i et dynamisk hierarki.

Hesten er ikke dømmende, men møder mennesket i en åben og nysgerrig kontakt hvor kropssprog, nervesystem og vejrtrækning er udgangspunktet i en god relation.

Heste der er velafbalancerede og tillidsfulde viser ro, tillid, åbenhed, nærvær, kærlighed og nysgerrighed.
I samværet og samarbejdet med hestene, arbejder vi på at skabe kontakt til disse følelser hos mennesket som er grundstenen for udvikling. Sammen med hestene er vi altid til stede lige nu og her.

Hesten spejler sig i det menneske den omgås – på samme måde spejler mennesket sig i hesten. I rideterapien er vi konstant på arbejde med spejlneuronerne. Vi kan læne os op af hestens nervesystem og senere i forløbet kan hesten også læne sig op af vores. Det er vores fornemmeste opgave at guide heste og elever til en harmonisk relation i trygge rammer.

I rideterapi arbejder vi på at styrke relationer, selvværd, kontakt, kommunikation og kropssprog.

Hestene kan bringe følelser op hos mennesket, som appellerer til dets omsorg, nærvær og kærlige sider. Men hestene kan også udfordre os og bevidstgøre os således at de kan hjælpe os med at kigge ind af og få arbejdet med ubevidste og bevidste mønstre, trauma mm. Som er en del af vores historie.

En rytters egenskaber er: koncentration, balance, samarbejdsevne, tillid, anerkendende kommunikation, at tage ansvar, være centreret og afbalanceret, for de fleste elever i rideterapien bruger vi ridningen til pædagogisk at arbejde med dette.

Hvert rideterapeutisk og pædagogisk forløb er individuelt, herunder findes de fokuspunkter vi har og arbejder med:

 • Relationer

 • Selvværd og selvtillid

 • Afbalancere nervesystemet

 • Kontakt

 • Livskvalitet og livsglæde

 • Ansvar

 • Tillid og respekt

 • Samspil og kommunikation

 • Kropssprog

 • At åbne op og blive fortrolig

 • At sætte grænser og respektere andres

 • Koncentration

 • Kropsbevidsthed

 • Ro og balance

 • Samarbejde

 • Skærpe og stimulere sanserne

Vi arbejder også med mennesker som er angste for heste, eller har haft en dårlig ride oplevelse og gerne vil genoptage ridningen. I opbygningen er fokus på hesteforståelse, kommunikation, samarbejde og centreret ridning.

Vi bruger naturen med alle dens egenskaber – denne danner fysisk ramme for vores arbejde. Rideterapi foregår altid i naturen, hvor vores krop og sind finder ro og balance. I al vores færden med hesten bestræber vi os på at blive i ET med naturen og finde tilbage til vores udgangspunkt som er at leve i harmoni.

Sammen med hesten skaber vi nye historier.

I rideterapi  arbejder vi relations baseret med hest- rytter og terapeut
Ridningen kan være en del af rideterapien, men det er kontakten der er det centrale i vores pædagogiske arbejde.

 

 

 

Priser: 

Rideterapi hold 550,00 pr gang

 

Rideterapi enetime 750,00 pr gang

 

1 konsultation 550,00

 

Statusrapport  550,00

 

 

 

 

Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge - Serviceloven § 41

Her kan du ansøge om merudgiftsydelse, når du i hjemmet forsørger et barn under 18 år, som er omfattet af servicelovens § 41 og som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har en indgribende kronisk sygdom.

 

Tider:

Der er afsat ca. 15 min. til at hente hest, strigle og sadle op, ca. 45 min til Undervisning

- dette er max for både hest og rytters koncentration og indlæring.

Tider efter nærmere aftale. 

 

bottom of page